Serveis de manteniment a Barcelona

T'assessorem en els teus serveis de manteniment

Visita a domicili per garantir un òptim servei

En Solnet seguim un procés minuciós per a obtenir la màxima satisfacció dels nostres clients, des de l'assessorament inicial per a conèixer les teves necessitats fins a la realització d'un pressupost personalitzat o informes de desperfecte en finalitzar el servei.

Serveis de manteniment a Barcelona

 Assessorament

Perquè els nostres clients estiguin sempre informats i tranquils, oferim un complet assessorament des del primer moment.

Visita a les instal·lacions

Un assessor tècnic-comercial visita les instal·lacions, per fer una primera inspecció ocular i valorar les necessitats del client. L'assessor manté una reunió amb el client per recopilar totes les dades necessàries i concretar el pla de treball.

Proposta de servei

Es confecciona una proposta de servei totalment personalitzada. Es detalla el pla de treball a seguir, la freqüència d'actuació, els mètodes i la maquinària a utilitzar. Sempre tenint en compte les especificacions del client i les característiques de les instal·lacions.

Valoració econòmica

Presentació del pressupost del servei i valoració econòmica.

Acceptació del pressupost i prestació el servei

Inici de la prestació del servei, amb la seva corresponent seguiment i constant control de qualitat.

Informes de desperfectes i incidències

Abans i després de cada servei, l'equip de Solnet avalua l'estat de les instal·lacions i realitza un informe de desperfectes. En cas que després de la finalització dels serveis es detectés alguna incidència, Solnet s'encarregarà de prendre immediatament les mesures necessàries per solucionar-la.